Kontaktinformation

Vill du skriva till oss gör du det på följande adress: Burviks GK, 740 12 Knutby. Inbetalningar till Burviks GK gör du på plusgironummer 45 65 187 – 4 eller bankgironummer 5317 – 0965.

Du kan också nå oss via vårt kontaktformulär.  eller om du vill går det också bra med epost – klicka på namnen nedan.

Kansliet                   0174 – 430 60
Stugbokningen,       0174 – 430 60
PGA Professional:   Ulf Andersson,                                0706 – 47 51 57
Burvik Tomt AB:     Classe Göthesson, Tomtbolaget,  0174 – 434 00
Golfrestaurangen: Restaurangen ,                                0174 – 430 70

Styrelseordförande: Leif Ollerstam
Greenkeeper:             Anders Ohlin

Regel- och handicapkommittén:  Klas Gustafsson
Tävlingskommittén:    Magnus Gustafsson
Fastighetskommittén: Arne Norling
Bankommittén:             Håkan Persson
Miljökommittén:      Kjell Lindgren
Seniorkommittén:        Jan Stattin
Damkommittén:           Elisabeth Svensk

Marknad:      Leif Ollerstam
Försäljning:  Peter Berglund
Burvik.se:     Webmaster

17 december 2015