Kontakt

Kansli och shop har öppet måndag – fredag 09 – 15,  lördag 08 – 16 och söndag 08 – 15.

Vill du skriva till oss gör du det på följande adress: Burviks GK, 740 12 Knutby. Inbetalningar till Burviks GK gör du på plusgironummer 45 65 187 – 4 eller bankgironummer 5317 – 0965.

Kansli: info@burvik.se, 0174 – 430 60
PGA Professional: Ulf Andersson, pro@burvik.se, 0706 – 47 51 57
Stugbokning: Classe Göthesson, stugbokning@burvik.se, 0174 – 434 00
Burvik Tomt AB: Classe Göthesson, tomtbolaget@burvik.se, 0174 – 434 00
Restaurangen: Annica Bergh, berghsmat@gmail.com, 0174 – 430 70

Styrelseordförande: Leif Ollerstam, ordf@burvik.se
Greenkeeper: Anders Ohlin, greenkeeper@burvik.se
Regel- och handicapkommittén: Klas Gustafsson, 017443131@telia.com
Tävlingskommittén: Anita Jensen, anitas.biz@telia.com
Bankommittén: Kjell Lindgren, kjell@kelin.se
Fastighetskommittén: Anders Strid, anders.strid@telia.com
Trädgårdsgruppen: Håkan Persson, hkan51@gmail.com
Seniorkommittén: Bengt Scherdin, bengt.scherdin@bredband.net
Damkommittén: Margaretha Strid, margaretha.strid@telia.com
Marknad: Tryggwe Göransson, trgo@telia.com
Försäljning: Peter Berglund, peter.berglund@comfort-control.se
Burvik.se: webmaster@burvik.se