In Gäster, Medlemmar

Veckans som gick har vägen mellan 17 green och vit/gul/blå tee på 18 byggts om. Den branta backen har försvunnit och vägen har istället dragits till vänster upp mot vit/gull tee. Nu känns vägen mycket säkrare och behöver förhoppningsvis inte åtgärdas kontinuerligt som den gjorts hittills.

Sedan har Bankommittén uppdaterat den Masterplan som de jobbar utifrån med förslag på förbättringar på banan. Dokumentet ligger under Bankommittén här på hemsidan.