Medlemskap & avgifter 2020
(Bankgiro 5317–0965)

BURVIK GULD

Vill du ha ett medlemskap som inkluderar det mesta och lite till?
Då är Burvik Guld det medlemskap du behöver.

Det är en medlemskap som inkluderar rangebollar, tävlingsavgifter, träning med vår Pro.

Full spelrätt och lite extra

Utöver vad som gäller för Burvik Maxi – Full spelrätt tillkommer:

  • Rangekort laddat med 50 polletter på Burviks driving range
  • Fria startavgifter vid klubbtävlingar i Burvik
  • 1 fri 30 min golflektioner med Pro
  • Fri hyrvagn
  • Hyra golfbil för 250 kr mot ordinarie 400 kr

Årsavgift

9,200 kr(*) – Avser den som ingår i bostadshushåll i Burvik

7,900 kr(*) – Övriga

Gästspelare till medlem med detta medlemskap får 150 kr på ordinarie greenfee. (obs! kan ej kombineras med andra rabatter). Med gästspelare avses medlem i annan golfklubb än Burviks GK.

Burvik Maxi

Full spelrätt

Medlemsformen är öppen för aktieägare och den som lånar en spelrätt.

Avser fritt spel alla dagar på Burvik Golf ABs golfanläggning samt fritt spel 1 maj – 31 oktober, vardagar hela dagen samt lördag, söndag och helgdag efter kl 13.00 på de golfklubbar som ingår i GKplus

Årsavgift

7,700 kr(*) – Avser den som ingår i bostadshushåll i Burvik
6,400 kr(*) – Övriga
Gästspelare till medlem med detta medlemskap får 150 kr på ordinarie greenfee. (obs! kan ej kombineras med andra rabatter). Med gästspelare avses medlem i annan golfklubb än Burviks GK.

Aktieägare i Burvik Golf AB erbjuds dessutom rätt att ta med gäster gratis för spel på 3-håls banan

Burvik Mini

  • Medlemskap i Burviks GK inkl 2 fria ronder på stora banan, efter 2 ronder erlägges gällande greenfee.
  • Fritt spel på lilla banan.

Årsavgift

2,995 kr(*) – Avser den som ingår i bostadshushåll i Burvik

1,195 kr – Övriga

Unga Golfare 22-29 år

I årsavgiften ingår förutom medlemskap i Burviks GK, fritt spel alla dagar på Burvik Golf AB’s golfanläggning.

Årsavgift

4.200 kr – Avser den som ingår i bostadshushåll i Burvik
2.900 kr – Övriga

Gästspelare till medlem med detta medlemskap får 150 kr på ordinarie greenfee. (obs! kan ej kombineras med andra rabatter). Med gästspelare avses medlem i annan golfklubb än Burviks GK.

Prova På-medlem

I årsavgiften ingår förutom medlemskap i Burviks GK fritt spel alla dagar på Burvik Golf AB’s golfanläggning. Avser den som ej varit medlem i Burviks GK tidigare.

Årsavgift

4,800 kr (*) – Avser den som ingår i bostadshushåll i Burvik

3,500 kr (*) – Övriga

Gästspelare till medlem med detta medlemskap får 150 kr på ordinarie greenfee. (obs! kan ej kombineras med andra rabatter). Med gästspelare avses medlem i annan golfklubb än Burviks GK.

Burviksklippet inkl. GKplus-klippet

I årsavgiften ingår förutom medlemskap i Burviks GK, 5 fria ronder på GKplus anslutna golfklubbar 1 maj – 30 oktober vardagar hela dagen samt lördag, söndag, helgdag efter kl 13.00 (Obs! max 1 rond per bana alt1 -5 ronder på Burvik)

Årsavgift

4,095 kr(*) – Avser den som ingår i bostadshushåll i Burvik
2,495 kr – Övriga

Juniorer och knattar

Årsavgift

100 kr – Juniorer upp till 12 år

1.100 kr – Juniorer mellan 13-17 år

1.600 kr – Juniorer mellan 18-21 år

Passiv/Stödjande medlem

Är ett stöd till Burvik Golf för upprätthållande av golfanläggningens kvalité. (Ingår i årsavgifter ovan för den som ingår i bostadshushåll i Burvik)

Årsavgift

1,300 kr – 1 års stödmedlemsskap – Avser den som ingår i bostadshushålli  Burvik

700 kr  – 1 års stödmedlemsskap – Övriga

Passiv medlem

Årsavgift

500 kr

I samtliga ovanstående årsavgifter ingår medlemsavgift i Burviks GK med   300 kr.

I årsavgifter markerade med (*) ingår sk Funktionärsdeposition 300 kr som återbetalas efter fullgjort ca 6 tim. ideellt arbete åt Burvik Golf.