IDÉER FÖR HÅLEN PÅ BURVIKs GOLFANLÄGGNING.

 

 

Detta dokument är en kortfattad version av den Masterplan som Bankommittén använder i sitt arbete.

De förslag som finns här är oftast inte beslutande utan mer tankar om hur vi vill utveckla vår golfbana.

Uppdaterad 2020-09-20.

 

 

Hål 1:

 • Förbättra området mot röd tee.
 • Önskemål om en klocka som man ser från två håll

 

Hål 2:

 • Rensa från stora eken mot 11:ans green, 2:ans green behöver mer sol.
 • Bygg ut gul tee bakåt och mot vägen upp. Då får vi ett större tee.

 

Hål 3:

 • Vi vill förlänga gul tee bakåt och där placera vit tee.

 

Hål 4:

 • Fixa till greenområdet mellan väg och green.
 • Ta bort träd på vänster sida fairway så man ser greenen även från den sidan och fina enar kommer fram.
 • Förslag till ny gång/vagnväg bakom green till 5:ans tee. Ej för bilar.

 

Hål 5:

 • Så gräs mellan bunkrarna.

 

Hål 6:

 • Bredda diket som skär fairway.
 • Dräneringsarbeten.
 • Röd tee skall justeras.
 • Snygga till fairway mot 7:ans gul/vit tee. Fixa till greenområdet bakom och vänster sida om green.

 

Hål 7:

 • Ta ner en hel del träd längs hela vänster sida mot green. Solen når då fairway bättre.

 

Hål 8:

 • Ombyggnad av hela greenområdet.

Hål 9:

 • Röjning framför altan så man ser 9:ans green och 18:s green från altanen.

 

Hål 10:

 • Ytan mellan vägen vid kiosken och tee bör utformas som sammanbyggd överfart med dikestrumma.
 • Björk bakom green måste bort för att få in mer sol på green.

 

Hål 11:

 • Diket vid greensidan bör förstärkas med någon form av pallisad. Framkanten sjunker sakta ned i diket.

 

Hål 12:

 

Hål 13:

 • Röd tee ska justeras.

Hål 14:

 • En del träd skall tas ner bakom gul tee och röd tee för att mer sol kan komma fram.
 • Bunkern skall breddas och förlängas bakåt en bit runt green.
 • Röd tee ska byggas om med nytt gräs och bevattning.
 • Ny gräsbunker på högersida strax innan green.

 

Hål 15:

 • Släpp upp gräset ett par meter in på höger sida mitt emot orange tee. Anlägga en bunker på höger sida ca: 110 kvar. Ovanstående är för att styra spelet till fairway som går till vänster om orange tee.
 • Höja vit tee ca 1 meter så man ser fairway bättre.’
 • Rensa ut dammen från gräs.
 • Gräv ur diket framför green.

 

Hål 16:

 

Hål 17:

 • Snygga till runt röd tee.
 • Tall på vänster sida om green skall bort då den släpper en massa kottar på green och rötterna går in under green och tar näring och vatten.

 

Hål 18: